ข้อมูล eBook

ชื่อ: สนุกคิดคณิตอัจฉริยะ ตอนอลหม่าน ร้านเบเกอรี่

ผู้แต่ง: Read comice Publishing

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ทบทวนการบวก ลบ คูณ หาร
- การประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็ม
- เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ และเศษส่วนอย่างต่ำ
- การเปรียบเทียบเศษส่วนที่เท่ากัน การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ไม่เท่ากัน
- รวมโจทย์แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย