ข้อมูล eBook

ชื่อ: สนุกคิดคณิตอัจฉริยะ ตอน Ragna Hunter ศึกเกมส์ออนไลน์

ผู้แต่ง: Read comice Publishing

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องสมการ
- การแก้สมการในระดับชั้น ป.6
- เข้าใจและรู้จักวิธีการหา ห.ร.ม.
- เข้าใจและรู้จักวิธีการหา ค.ร.น.
- รวมโจทย์แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย