ข้อมูล eBook

ชื่อ: รวมโจทย์และแบบฝึกหัดภาษา C + Java

ผู้แต่ง: กิตินันท์ พลสวัสดิ์

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมโจทย์ปัญหา ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด พร้อมเฉลยที่ละเอียด เข้าใจได้ง่าย เพื่อเพิ่มทักษะ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C และ Java โดยมุ่งให้เกิดความเข้าใจ ประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง สามารถสอบผ่านได้อย่างสบาย โดยผู้อ่านสามารถฝึกฝนได้ทันที เพราะแถมคอมไพเลอร์ Net Bean มาให้พร้อมกับตัวอย่าง และแบบฝึกหัดในเล่ม