ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกมส์คณิตศาสตร์ ฝึกอ่านฝึกคิดพิชิตโจทย์

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอเกมคณฺิตศาสตร์เพื่อจัดการเรียนรู้ให้สนุกสนานและท้าทาย โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิดแก้โจทย์ปัญหาจากการอ่านคิดวิเคราะห์ และเกมส่วนใหญ่จะนำเสนอกระบวนการคิดผ่าน Graphic Organizers เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ง่ายขึ้น - พร้อมเฉลย